Skupni ukrep z dne 4. marca 1996 Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ureditvi letališkega tranzita