Jednotná akcia zo 4. marca 1996 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o opatreniach týkajúcich sa tranzitných režimov letísk