L-azzjoni konġunta ta' l-4 ta' Marzu 1996 adottata mill-Kunsill fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, rigward l-arranġamenti tat-transitu fl-ajruport