Vienotā Rīcība (1996. gada 4. marts), ko Padome, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, pieņēmusi par lidostu tranzīta režīmu