96/197/RIA: Fælles aktion af 4. marts 1996 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om en ordning for lufthavnstransit