Определение на Съда (пети състав) от 11 февруари 2004 г.