Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/555 z dne 5. aprila 2019 o dvestoosemindevetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida