Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/555, 5. aprill 2019, millega muudetakse 298. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu