TITJUR Drexl Решение на Съда (шести състав) от 25 февруари 1988 г. # Наказателно производство срещу Rainer Drexl. # Искане за преюдициално заключение: Corte d'appello di Genova - Италия. # Дело 299/86.