Williams/Сметна палата TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 1982 г. # Calvin E. Williams срещу Сметна палата на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 9/81.