Решение на Съда (трети състав) от 6 октомври 2005 г.