TITJUR Virgili/Парламент Определение на председателя на първи състав на Съда от 22 юни 1987 г. # Gabriella Virgili, по съпруг Schettini срещу Европейски парламент. # Спиране на изпълнението. # Дело 24/87 R.