Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2162 z dne 18. decembra 2020 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2384 in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/271 na uvoz nekaterih aluminijastih folij s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, z uvozom nekaterih aluminijastih folij, poslanih iz Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot s poreklom iz Tajske ali ne, ter o registraciji takega uvoza