Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2162 al Comisiei din 18 decembrie 2020 de deschidere a unei anchete privind o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2384 și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/271 la importurile de anumite folii de aluminiu originare din Republica Populară Chineză prin importuri de anumite folii de aluminiu expediate din Thailanda, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Thailanda, și de supunere a acestor importuri la înregistrare