Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2162 2020 m. gruodžio 18 d. kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384 ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/271 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai, vengimo importuojant tam tikrą iš Tailando siunčiamą aliuminio foliją, deklaruojamą arba nedeklaruojamą kaip Tailando kilmės, ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti