Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2162, annettu 18 päivänä joulukuuta 2020, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen alumiinifolioiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2384 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/271 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen alumiinifolioiden tuonnilla Thaimaasta riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta