Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2162 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2384 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/271 στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μέσω εισαγωγών ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου που αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊλάνδης είτε όχι, και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή