Регламент (ЕИО) № 1087/83 на Комисията от 4 май 1983 година относно класирането на стоки в подпозиция 22.02 А от Общата митническа тарифа PROPCELEX