Meddelande till registrerade som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2015/1333, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2020/458, om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen 2020/C 102/04