Berigtigelse til udtalelse Nr. 5/2020 (artikel 288, stk. 4, og artikel 322, stk. 1, litra a), TEUF) om Kommissionens forslag 2020/0006 (COD) af 14. januar 2020 og af 28. maj 2020 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling (COM(2020) 22 final og COM(2020) 460 final) (Den Europæiske Unions Tidende C 290 af 1. september 2020) 2020/C 350/02