PROPCELEX Решение на Комисията от 21 януари 1988 година относно определяне на образците на сертификатите за родословие за семенната течност и ембрионите от чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък и на данните, които трябва да се съдържат в тези сертификати