Решение на Съда от 11 март 1975 г. # Porrini и други срещу Европейска общност за атомна енергия и Comont SpA и Bellintani и други срещу Европейска общност за атомна енергия и Cemi SpA. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale di Varese - Италия. # Дело 65-74. TITJUR Porrini и др.