Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru, ustanovljenem z Okvirnim sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sklepov o poslovniku Skupnega odbora ter mandata posebnih pododborov