Решение на Съвета от 5 юни 1998 година относно статистическите данни, които се използват при определянето на алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка$