Mål T-131/19: Tribunalens dom av den 10 juni 2020 – Oosterbosch mot parlamentet (Personalmål – Kontraktsanställda – Lön – Ersättning för skiftarbete – Artikel 56a i tjänsteföreskrifterna – Rättssäkerhet – Legalitetsprincipen – Begreppet nattarbete)