Решение на Съда (втори състав) от 11 октомври 1979 г.