Lieta C-72/16: Tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 30. novembra rīkojums (High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Queen pēc pieteikuma, ko iesniedzis: Prospector Offshore Drilling SA u.c./Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs