TITJUR Vlachou/Сметна палата Решение на Съда (първи състав) от 6 февруари 1986 г. # Androniki Vlachou срещу Сметна палата на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Дело 143/84.