Определение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 19 септември 2006 г.