Писмен въпрос E-0880/06, зададен от Ole Christensen (PSE) на Комисията. EU minimum prices for Norwegian salmon