Решение на Съда (шести състав) от 13 юли 1989 г. # Lambregts Transportbedrijf PVBA срещу Белгийската държава. # Искане за преюдициално заключение: Raad van State - Белгия. # Транспорт. # Дело 4/88. Lambregts Transportbedrijf TITJUR