Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9190 – ADP/Bouygues/BPCE/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC-A) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)