Zadeva T-270/12: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. februarja 2016 – Panalpina World Transport (Holding) in drugi/Komisija (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Mednarodne letalske špedicijske storitve — Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU — Določanje cen — Dodatne dajatve in mehanizmi zaračunavanja, ki vplivajo na končno ceno — Globe — Sorazmernost — Teža kršitve — Enako obravnavanje — Obveznost obrazložitve — Poravnava — Smernice o načinu določana glob iz leta 2006)