Kawża T-270/12: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Frar 2016 – Panalpina World Transport (Holdings) et vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Servizzi ta’ spedizzjoni tal-merkanzija internazzjonali bl-ajru — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 101 TFUE — Iffissar tal-prezzijiet — Sovrataxxi u mekkaniżmi ta’ tarifikazzjoni li għandhom effett fuq il-prezz finali — Multi — Proporzjonalità — Gravità tal-ksur — Ugwaljanza fit-trattament — Obbligu ta’ motivazzjoni — Tranżazzjoni — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi tal-2006”)