T-270/12. sz. ügy: A Törvényszék 2016. február 29-i ítélete – Panalpina World Transport (Holding) és társai kontra Bizottság („Verseny — Kartellek — Nemzetközi légi szállítmányozási szolgáltatások — Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító határozat — Az árak rögzítése — A végső árat befolyásoló pótdíjak és díjszabási mechanizmusok — Bírságok — Arányosság — A jogsértés súlya — Egyenlő bánásmód — Indokolási kötelezettség — Vitarendezés — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás”)