Sag T-270/12: Rettens dom af 29. februar 2016 — Panalpina World Transport (Holding) m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — internationale luftspeditionstjenester — afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF — prisfastsættelse — pristillæg og ordninger for prisfastsættelse, der påvirker ydelsernes endelige pris — bøder — proportionalitet — overtrædelsens grovhed — ligebehandling — begrundelsespligt — forlig — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006)