Решение на Съвета от 2 юни 1997 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за добавяне на Протокол за административна взаимопомощ в митническата област към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария$