Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas 2004 m. liepos 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas 2004 m. liepos 1 d.#Florian W. Wallentin prieš Riksskatteverket.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Regeringsrätten - Švedija.#Asmenų judėjimo laisvė - Darbuotojai - Pajamų mokestis - Dalinis nedidelę savo pajamų dalį valstybėje narėje gaunančio mokesčių mokėtojo, gyvenančio kitoje valstybėje narėje, apmokestinimas.#Byla C-169/03.