Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 1. juuli 2004.#Florian W. Wallentin versus Riksskatteverket.#Eelotsusetaotlus: Regeringsrätten - Rootsi.#Isikute vaba liikumine - Töötajad - Tulumaks - Ühes liikmesriigis oma sissetulekust väikese osa saava ja teises liikmesriigis elava maksumaksja osaline maksukohustus.#Kohtuasi C-169/03. Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 1. juuli 2004.