Решение на Съда (първи състав) от 23 февруари 1983 г. # Armando Toledano Laredo и Mario Garilli срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 225/81 и 241/81. TITJUR Toledano Laredo и Garilli/Комисия