Заключение на генералния адвокат Mancini представено на6 октомври 1983 г. # Max Gutmann срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице - Връщане на недължимо платеното. # Дело 92/82. Gutmann/Комисия TITJUR