Amesz и др./Комисия Решение на Съда (първи състав) от 15 декември 1982 г. # Jan Amesz и други срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Съединени дела 532, 534, 567, 600, 618 и 660/79. TITJUR