Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9535 – JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)