Решение на Съда (трети състав) от 12 март 1987 г. # Giuseppe Rindone срещу Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Urach-Münsingen. # Искане за преюдициално заключение: Bundessozialgericht - Германия. # Обществено осигуряване. # Дело 22/86. TITJUR Rindone