Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna i rådets beslut 2012/285/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau