Писмен въпрос E-8432/10 Vilija Blinkevičiūtė (S&D) до Комисията. Пазарна злоупотреба при хранителните продукти