Регламент (ЕО) № 1264/98 на Комисията от 17 юни 1998 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура$