Asia C-63/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) on esittänyt 1.2.2018 – Vitali SpA v. Autostrade per l’Italia SpA