Sag C-1/15 SA: Begæring om bemyndigelse til at foretage arrest eller udlæg indleveret den 12. januar 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL mod Europa-Kommissionen