Venus и Obert/Комисия и Съвет Решение на Съда (първи състав) от 27 октомври 1981 г. # Gerhard Venus и Wolfgang Obert срещу Комисия и Съвет на Европейските общности. # Съединени дела 783 и 786/79. TITJUR